σίγουρα?

5 λεπτά από το χρόνο σου θα σε βγάλουν κερδισμένο